Úvod Jasle Oznamy pre rodičov

Oznamy pre rodičov

  • Nástup do jasličiek je v prípade voľného miesta možný počas celého roka.

  • Prázdniny šk.rok 2013/2014:

              Zimné prázdniny:  23.12.2013 - 1.1.2014

              Letné prázdniny:  28.7.2014 - 1.8.2014

  • Počas štátnych sviatkov je prevádzka zatvorená

  • Školné sa uhrádza vždy k 5.dňu daného mesiaca, stravné sa uhrádza vždy posledný deň za daný mesiac

  • Vďaka nášmu malému kolektívu sa snažíme eliminovať detské ochorenia. Preto v našom zariadení môžu byť počas dňa iba zdravé detičky. Akékoľvek podozrenie na zhoršený zdravotný stav dieťatka počas dňa konzultujeme ihneď s rodičmi. V prípade ochorenia dieťatka vyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.

  • Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim – čaj, voda, čerstvé ovocie, cereálie, desiata, plnohodnotný obed a olovrant